Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 26 2017

czekoladowysen
09:59
Reposted fromFlau Flau viamaua maua
09:59
1109 f888 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viabesomeoneelse besomeoneelse
09:58
5351 6bf1
Reposted fromLittleJack LittleJack viabesomeoneelse besomeoneelse
czekoladowysen
09:34
Moje serce to jest muzyk,
który zwiał z orkiestry,
bo nie z każdym lubi grać.
Żaden mu maestro
nie potrafi rady dać.

Moje serce to jest muzyk
improwizujący,
co ma własny styl i rytm,
ale gdy gorąco kocha,
wtedy gra jak nikt.
— Wojciech Młynarski
Reposted fromcudoku cudoku viazamknioczy zamknioczy
09:32
2913 9020

 Frida Kahlo after an operation, 1946 (via)

czekoladowysen
09:32
6719 4943
Reposted fromretro-girl retro-girl viakittiesmama kittiesmama
czekoladowysen
09:28
0784 12a0
Reposted fromimyours imyours viaszydera szydera

March 25 2017

czekoladowysen
22:34
Zamartwiasz się myślami. Wracasz do waszej ostatniej rozmowy i odtwarzasz ją w głowie od początku do końca, prawda?
— Grey's Anatomy
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viagdziejestola gdziejestola
czekoladowysen
22:34
czekoladowysen
22:32
Wiem, że się boisz. Ja też. 
— *
Reposted fromSenyia Senyia viacrispybones crispybones
czekoladowysen
22:32
      
Reposted fromilovemovies ilovemovies viacrispybones crispybones
czekoladowysen
22:32
9534 56b8
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaszydera szydera
czekoladowysen
22:31
5123 8db3 500
Reposted frommonarchy monarchy viagdziejestola gdziejestola
czekoladowysen
22:31
Jestem z tobą wszędzie, jeśli tylko myślisz o mnie.
— Hłasko do Osieckiej
Reposted fromrawwwr rawwwr viagdziejestola gdziejestola
22:31
A gdybyś wiedział, że już się nie obudzisz, jak szybko poszedłbyś spać?
Reposted fromshitsuri shitsuri viagdziejestola gdziejestola
czekoladowysen
19:02
3297 a1b0
Reposted fromrol rol viadynamite dynamite
czekoladowysen
19:02
- Kocham cię, bo mi przerywasz i to często. Kocham cię, bo jesteś piękna, inteligentna i seksowna.
- Zawstydzasz mnie.
- To kolejny powód. Nie zdajesz sobie sprawy jak na mnie działasz. Śmiejesz się jak czteroletnia dziewczynka. Nigdy się nie poddajesz, jesteś niesamowita.
- Ty też. Dlatego, że potrafisz to wszystko powiedzieć.
— Gossip Girl
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viadynamite dynamite
czekoladowysen
19:00
Najgorzej jest nie nadawać się do związku, a jednocześnie mieć w sobie gigantyczne pokłady miłości.
Reposted frompanickiller panickiller viakitewalk kitewalk
01:38
2489 d4a3 500
01:38
0669 f754 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl