Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 27 2017

22:08
6585 d950 500
Reposted fromheartaddicted heartaddicted viaembrace embrace
czekoladowysen
22:08
3635 c31b
Reposted frombrianmay brianmay viaHoHo HoHo
czekoladowysen
22:07
1194 c064
Reposted frommojeniepokoje mojeniepokoje viaHoHo HoHo
czekoladowysen
22:07

Nigdy nie można być pewnym niczego.. ani nikogo.

-diedrunk//bardzociężkieprzemyślenia, 27.05.17r.
Reposted fromdiedrunk diedrunk
czekoladowysen
22:03
4283 0832
Reposted fromkyte kyte viaszydera szydera
czekoladowysen
22:02
Uciekam w piosenki, odszukaj mnie tu.
— Piotr Rogucki
15:38
2130 f269
Reposted fromamatore amatore viakedavra kedavra
czekoladowysen
15:38
8998 4523
Reposted fromczajnikq czajnikq viaflyleaf flyleaf
czekoladowysen
15:37
9189 8e5f
czekoladowysen
15:35
4203 c96a4153 fe9e
— I love the way you look at the world.
Reposted frombylejaka bylejaka viasweaterweather sweaterweather
15:33
2800 0074 500
Reposted fromWorldOfSex WorldOfSex viadarthsadic darthsadic
czekoladowysen
15:32
Prawdziwie mocni ludzie są otwarci na wszystko i wszystkich. Siła i fajność biją z ich spojrzenia, a charyzmatyczna osobowość sprawia, że nie patrzymy, w co są ubrani, czym jeżdżą i kogo mają wśród znajomych. Prawdziwie mocni ludzie mówią o swoich słabościach, też mają w torbie bałagan, tłuką czasem talerze i śpią w wygniecionej pościeli. Biorę z nich przykład. Olewam konwenanse. I tak złamałam już wszystkie!
Rzeczy są po to, by cieszyć, pieniądze, by je wydawać, łóżko, by się w nim kochać, a wino, by je pić.
— Paulina Młynarska
Reposted fromnatelle natelle
czekoladowysen
15:31
9238 1e3b
Reposted frommowmihou mowmihou
14:24
5981 03c1
Reposted fromLittleJack LittleJack viaschwarzerwolf schwarzerwolf
czekoladowysen
14:22
czekoladowysen
14:22
14:20
czekoladowysen
09:45
Moim największym problemem było to, że nie potrafiłam znaleźć stabilizacji, bezpieczeństwa i spokoju w sobie. Otaczająca mnie rzeczywistość każdego dnia, na milion różnych sposobów wpływała na moje samopoczucie i zdolność odczuwania. Chciałam się od tego uwolnić. Chciałam mieć pewność, że niezależnie od tego co się stanie, znajdę ukojenie na dnie mojej duszy. Chciałam znaleźć w sobie przyjaciela, na którego zawsze mogę liczyć. Ze wszystkich rzeczy, których było mi brak, tego było mi brak najbardziej. Zdecydowanie.
czekoladowysen
08:59
czekoladowysen
08:47
4809 5d35 500

setbabiesonfire:

I saw this when I was walking home, and it just made me sad.

Reposted fromescapism escapism viabrzask brzask
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl