Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 19 2017

20:15
3743 83ed 500
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viaconcarne concarne
czekoladowysen
20:12
 
Reposted from2brokegirls 2brokegirls viastrzepy strzepy
czekoladowysen
20:10
3298 5695
Reposted fromHumorMeSilly HumorMeSilly viastrzepy strzepy
czekoladowysen
19:59
Kobiety są wrednymi histerycznymi sukami, które wkręcają się w jakiś temat bez powodu.
Kobiety są ciepłe, oddane, czułe, troskliwe i robią: MIAU.
Co powoduje przejście ze stanu dwa do stanu jeden?
Niepewność.
— Piotr C. POKOLENIE IKEA
Reposted frompanikea panikea viajustjustjust justjustjust
czekoladowysen
18:49
ciężko jest się w tobie nie zakochać.
Reposted frommjoszu mjoszu viakmj kmj
18:47
czekoladowysen
18:45
czekoladowysen
18:44
Otaczaj się ludźmi, których podziwiasz, którzy sprawiają, że chcesz się piąć wyżej i wyżej. Tymi, którzy sprawiają, że chciałbyś być po prostu lepszą osobą...
— internet
Reposted fromlebensphilosophie lebensphilosophie
18:38
2513 e96d 500

antosstuff:

Marilyn Monroe by Bert Stern 

Reposted fromLittleJack LittleJack
czekoladowysen
18:37
18:36
18:35
8283 0a70
Reposted fromerial erial viaszydera szydera
czekoladowysen
18:34
Doświadczeniem nie jest to, co się człowiekowi przytrafia, lecz to, co on z tym robi. 
— Aldous Huxley
Reposted fromSkydelan Skydelan viasmokingtime smokingtime
czekoladowysen
18:34
5844 d573
czekoladowysen
18:33
czekoladowysen
12:36
czekoladowysen
12:35
Reposted fromdramaaddict dramaaddict vianevermindd nevermindd
12:34
5173 37c5 500
Reposted fromrorqualmaru rorqualmaru
czekoladowysen
12:34
"Tak naprawdę chodzi o codzienność. O herbatę wypitą w spokoju rano. O wspólnie zjedzoną kolację. O to, kto wstawi pranie. O kupno soczystych, słodkich pomarańczy. O makaron z serem i brokułami. O własną hodowlę ziół na balkonie. Poranne przytulenie. Trzymanie się za dłonie. Nową, różową szminkę. Delikatne promienie słońca na skórze. Planowanie wakacyjnych podróży. Każdy z nas chce być wielki, wiele osiągnąć, przeżyć jak najwięcej. Czujemy niedosyt, lecz to nie o to chodzi. Nie chodzi o to, by być w życiu najlepszym. Chodzi o to, by jak najlepiej przeżywać dni, które jeszcze są przed nami."
— Internetowe. Intymność
12:33
8917 5537
Reposted fromerial erial viaancyk ancyk
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl