Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 22 2017

czekoladowysen
06:09
06:08
9075 d33f 500
Reposted fromtsypkin tsypkin viaszydera szydera
06:08
0602 b79a 500
Reposted fromtosiaa tosiaa viahighsoul highsoul
czekoladowysen
06:07
5862 6b75
Reposted fromnyaako nyaako viasluchaczka sluchaczka
czekoladowysen
06:07

Przyznaj się, czasami chciałabyś, żeby pozwolili Ci być słabą. Żeby ktoś po prostu Cię przytulił, ukołysał jak małe dziecko i nie oczekiwał lepszego charakteru, lepszych ocen, szczuplejszego ciała i szczerszego uśmiechu. Pozwoliłby Ci się wypłakać i przez tą jedną pieprzoną chwilę mogłabyś się rozpaść w czyichś ramionach. Potem wstaniesz taka jak zawsze, ale każdy z nas potrzebuję takiego momentu. Kompletnego upadku, całkowitej akceptacji otoczenia i wtedy, kiedy już jest najbardziej żałosnym człowiekiem jakiego znasz, on odbija się od dna i znowu jest silny. Czasami pozwól komuś umrzeć na Twoich rękach.

— prawdziwe.
Reposted fromafraidoflife afraidoflife viasluchaczka sluchaczka
czekoladowysen
06:06

Żaden z najwspanialszych momentów Twojego życia nie wydarzy się przed ekranem twojego komputera czy telefonu

Reposted fromribka ribka viasluchaczka sluchaczka
czekoladowysen
06:06
Zazdrość, jeśli musisz, ale nigdy tego nie okazuj.
— H. Jackson Brown, Jr.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
czekoladowysen
06:06
Kilka lekcji trzeba odrobić, żeby móc żyć z drugim człowiekiem, czasem trzeba zejść z drogi, a czasem po prostu spróbować obśmiać swoją złość. Staram się tak robić. To nie są kompromisy, to rodzaj konsekwencji, trwania w podjętej decyzji.
— Dorota Landowska
Reposted fromnacpanaa nacpanaa

March 21 2017

23:35
3736 a590 500

mrchill:

Daisy, PKP16

© Chill
tumblr · portfolio · facebook

Reposted fromtayfun tayfun viafapchlupfap fapchlupfap
czekoladowysen
23:35
Ale prawda jest też taka, że zakochany człowiek jest szalenie zachłanny na tę drugą osobę. Pamiętam, jak budowaliśmy bąble czasowe, aby być ze sobą. Choćby przez chwilę. Jadąc z Krakowa do Lublina, nie jechałem bezpośrednio. Przyjeżdżałem na 20 minut do Warszawy, żeby spędzić ten moment z Dorotą na dworcu. Stawało się na głowie, żeby zobaczyć, powąchać, poczuć. 
— Mariusz Bonaszewski
Reposted fromiloveyou iloveyou
czekoladowysen
23:16
Ten pocałunek był znakiem. To była ulga i byliśmy tak tym upici, że przylgnęliśmy do siebie, tak jakbyśmy czekali na ten pocałunek przez całe życie.
— Tarryn Fisher, Mud Vein
Reposted frommefir mefir viaRozaa Rozaa
czekoladowysen
23:14
6909 1376
Reposted fromsarazation sarazation viakrzysk krzysk
czekoladowysen
23:14
W życiu nigdy nie jest za późno na 3 rzeczy: miłość, naukę i spełnianie marzeń.
Reposted fromchangecolour changecolour viaRozaa Rozaa
czekoladowysen
23:10
7737 4d8a
Reposted frommephedron mephedron vialanabanana lanabanana
czekoladowysen
23:08
7143 0173 500
tak bardzo chcę
Reposted fromjujeczka jujeczka viaduzedziecko duzedziecko
czekoladowysen
23:07
2182 fe1a
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viagwiazdeczka gwiazdeczka
czekoladowysen
18:24
Prawdziwa podróż odkrywcza nie polega na szukaniu nowych lądów, lecz na nowym spojrzeniu.
— Marcel Proust
Reposted fromJamesEvans JamesEvans viagdziejestola gdziejestola
czekoladowysen
18:23
17:54
0706 c1c8 500
Reposted fromtheolicious theolicious viasoko soko
czekoladowysen
17:53
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl