Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 22 2017

czekoladowysen
01:59
Na świecie jest przecież tylu ciekawych ludzi, a my uparliśmy się na siebie. To chyba właśnie jest miłość -uprzeć się na kogoś.
— me.
Reposted fromprincipessa principessa viabanshe banshe

April 21 2017

czekoladowysen
21:23
Kim jestem dla Ciebie?
20:04
czekoladowysen
20:03
9877 ed69 500
Reposted fromzuzannag zuzannag
czekoladowysen
20:01
Bo się boję...
— Tak bardzo się boję.
Reposted fromtroubles troubles viaanakarenina anakarenina
czekoladowysen
19:55
3388 f915
Nie było żadnych romantycznych kolacji, wyjazdów do kina czy teatru. Były spacery w deszczu bez parasola, po chodnikowych dziurach, parkowe wędrówki w towarzystwie komarów, pełne śmiechu chwile`po szkole `,wieczorne spotkania z rozdeptanymi ślimakami pod stopami oraz plac zabaw nocą przy blasku księżyca.Od tego się zaczęło coś wielkiego .
Reposted fromzenibyja zenibyja viaanakarenina anakarenina
czekoladowysen
19:54
6707 7d5a
Reposted fromkarahippie karahippie viamyinstantneed myinstantneed
19:51
czekoladowysen
19:49
Hłasko kiedyś powiedział mi tak o Osieckiej: "Byliśmy w hotelu, ja na kacu leżę, a, kurwa, Agnieszka już sobie wierszyki pisze".
— Grzegorz Lasota, Traktowałem ją poważnie [w:] Karolina Felberg-Sendecka, Koleżanka. Wspomnienia o Agnieszce Osieckiej
19:41
3351 3f61
19:41
She is not mine. I don’t think she could ever be anyone’s. She doesn’t want to be owned. That’s what I love most about her.
letters my grandpa wrote about my grandmother  (via syndrome)
czekoladowysen
19:40
Ludzie demolują życie innym ludziom, ale tylko dlatego, że są przez nich zapraszani i wpuszczani 
— Jakub Żulczyk
Reposted frompannacormac pannacormac viagdziejestola gdziejestola
15:10
7348 091f 500
czekoladowysen
15:02
2665 30d8
Reposted fromPoranny Poranny viakokoloko kokoloko
czekoladowysen
15:02
4497 4253
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte
czekoladowysen
14:09
Kobieta miewa w oczach błyski stokroć wymowniejsze od słów.
— Arthur Conan Doyle
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viagdziejestola gdziejestola
14:05
czekoladowysen
14:04
Taak... tak właśnie wygląda życie. Myślisz, że coś wiesz, że coś kontrolujesz, a na końcu i tak czeka cię bezgraniczne zdumienie.
— Przemysław Angerman, Tożsamość Rodneya Cullacka
czekoladowysen
14:03
czekoladowysen
13:58
Nigdy nie kłóć się w łóżku. Możesz się w nim godzić. Pilnuj, żeby to, co ze świata, nie wchodziło między Was przynajmniej tam. Noc ma być czuła.
— Ian Kerner
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaNoemiJustine NoemiJustine
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl