Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 16 2017

czekoladowysen
18:22
czekoladowysen
18:22
Taste me. Drink my soul. Show me all the things that I shouldn't know.
Reposted fromAng3ll Ang3ll viaCzarnyKaptur CzarnyKaptur
czekoladowysen
18:21

Czasem mam problem i nikomu nic nie mówię, czasem po prostu nie chcę, lecz częściej nie umiem.

— KaWu
Reposted fromextract extract viagdziejestola gdziejestola
czekoladowysen
18:20
Zdarza się niekiedy ,że zobaczywszy zupełnie nieznanych ludzi, zaczynają nas oni nagle i nieodparcie zajmować już od momentu w którym ich ujrzeliśmy, zanim jeszcze padnie jakiekolwiek słowo.
— zbrodnia i kara
Reposted fromSkydelan Skydelan viabanshe banshe
czekoladowysen
18:20
Można leżeć na moście i patrzeć, jak przepływa pod nim woda. Albo biegać i brodzić w czerwonych botach po mokradłach. Albo zwinąć się w kłębek i przysłuchiwać się, jak deszcz pada na dach. Bardzo jest łatwo miło spędzać czas.
— Tove Jansson, Dolina Muminków w listopadzie
Reposted fromstylte stylte viabanshe banshe
czekoladowysen
18:19
Lepiej zaliczać się do niektórych, niż do wszystkich.
— Andrzej Sapkowski, Krew Elfów
Reposted fromlittlemouse littlemouse viabanshe banshe
czekoladowysen
18:18
4841 eba7 500
Reposted fromkaiee kaiee viadumbscream dumbscream
czekoladowysen
16:31
9688 010f
Reposted fromflesz flesz viagdziejestola gdziejestola
czekoladowysen
16:08
16:04
9035 cab3 500
Reposted fromamatore amatore viagdziejestola gdziejestola

July 15 2017

czekoladowysen
17:06
2772 b079
Reposted fromstarryeyed starryeyed viasexonfire sexonfire
czekoladowysen
17:06
7452 281b 500
Reposted fromretaliate retaliate viasexonfire sexonfire
czekoladowysen
14:00
4749 24dc 500
czekoladowysen
13:59
czekoladowysen
13:59
czekoladowysen
08:44

Nie mów, że mam przed sobą całe życie i wszystko jeszcze przyjdzie i tak dalej. Nie ma ani jednego człowieka na świecie, który by w to naprawdę wierzył.

— Marek Hłasko
czekoladowysen
08:42
(...) jakby chcieli nadrobić te wszystkie lata niespojrzeń, niespotkań, niedotknięć·
— Radek Kobierski " Ziemia Nod" , str. 292
Reposted fromevedrien evedrien vialabellavita labellavita
czekoladowysen
08:42
zrób mi jakąś krzywdę.
    chcę poczuć.
    mocniej.
    ostrzej.
    dobitniej.
    chcę wiedzieć.
    czuć.
    że jestem dla ciebie nikim
— Jakub Żulczyk
czekoladowysen
08:41
8553 5799
Reposted fromgdziejestola gdziejestola
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl