Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 29 2017

czekoladowysen
14:28
Wydawało się, że cierpienie osłabło na pół uderzenia serca.
— George R.R. Martin
Reposted fromdreamurder dreamurder viaretro-girl retro-girl
czekoladowysen
14:27
czekoladowysen
14:27
5502 337d 500
Reposted fromretro-girl retro-girl
czekoladowysen
14:27
czekoladowysen
14:27
5509 f362
Reposted fromretro-girl retro-girl

July 28 2017

czekoladowysen
21:13
4924 2908
Reposted fromthiscouldbeheaven thiscouldbeheaven viabanshe banshe
czekoladowysen
21:13
(...) Powiem wprost: nie lubię siebie. Jest kilka rzeczy, które w sobie cenię, ale to nie jest wystarczające, żebym zaakceptował całość.
— Olaf Lubaszenko: Przez pięć lat myślałem, że po prostu jest mi smutno
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viabanshe banshe
czekoladowysen
20:38
Czasem wyglądam w lustrze jak milion dolarów. Czasem jak jeden zmięty dolar, do którego przykleiła Ci się w kieszeni guma do żucia. Zaakceptowanie tego faktu jest prawie tak przełomowym wydarzeniem życiowym jak nauczenie się tabliczki mnożenia.
Reposted frommadeliine madeliine via2708 2708
czekoladowysen
20:37
2542 942d
Reposted fromTankistD TankistD viaszydera szydera
czekoladowysen
20:34
Tu nie chodzi o to, czy ktoś się zmieni, czy to zrobił to tylko raz, czy po pijaku, inne cuda wianki. Tu chodzi po prostu o fakt, że ktoś zdeptał Was i  to w co wierzyliście. Nieważne, że wczoraj było miło, nieważne, że tyle było wspólnych planów, nieważne że półka z Ikei stoi nierozpakowana i czeka na skręcenie, że bilety do kina kupione na poniedziałek. Jedyne co trzeba zrobić w tej sprawie to poszukać resztek szacunku do samego siebie, wstać, pokazać środkowy palec i powiedzieć NIE.
Reposted fromwaflova waflova viacinnamongirl cinnamongirl
czekoladowysen
20:34
4648 6e0b 500
Reposted fromjestemzero jestemzero viabeeth beeth
czekoladowysen
15:26
3091 7f1a
czekoladowysen
15:26
Potrzebowała mnie. Wiedziałem, kiedy zrobiło się z nią źle, więc wszedłem tam i objąłem ją. Trzymałem ją przy piersi, tuliłem i całowałem ją w czoło. Jak dziecko. Jak moje dzieciątko. Nigdy nie czułem się tak szczęśliwy jak wtedy, kiedy ją trzymałem i patrzyłem, jak umiera powoli w moich ramionach.
— James Dashner ,,Rozkaz zagłady"
czekoladowysen
15:25
3124 ca5f 500
czekoladowysen
15:25
3603 b9db
Reposted fromjestemzero jestemzero viabeeth beeth
15:25
1017 0679 500
Reposted fromwinecupwars winecupwars viaszydera szydera
czekoladowysen
15:24
9397 3706 500
Reposted fromchceuciec chceuciec vialaparisienne laparisienne
czekoladowysen
15:23
Lubię, gdy jesteś wstawiona i mówisz, że chcesz zostać dziś moją żoną.
— Pezet
Reposted fromshrew shrew vialaparisienne laparisienne

July 27 2017

23:44
czekoladowysen
23:43
8295 4ba6
Reposted fromliveindarkness liveindarkness viaLipschen Lipschen
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl