Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 18 2017

czekoladowysen
21:40
(...) człowiek powinien określać siebie przez dobre emocje, przez to co lubi, co go uszczęśliwia, sprawia mu radość. Budowanie tożsamości na tym, co go drażni i wkurwia, to wstęp na równię pochyłą zgorzknienia, po której zjeżdża się coraz szybciej, aby na końcu stać się ziejącym nienawiścią frustratem.   
— Ziarno Prawdy
Reposted frommyniu myniu via2708 2708
czekoladowysen
21:39
Gdy się z kimś dzieli przestrzeń, to trzeba się pożegnać z myślą, że wszystko będzie po naszemu. Wrzucić na luz, oddać trochę kontroli i zgodzić się na odrobinę chaosu.
— Małgorzata Fugiel-Kuźmińska – Kamień
Reposted fromnyaako nyaako viasatyra satyra
czekoladowysen
21:39
5798 60b4
Reposted fromoutoflove outoflove
czekoladowysen
21:38
5905 87d8 500
Reposted fromkrzysk krzysk

August 17 2017

czekoladowysen
20:00
Musimy nauczyć się żyć chwilą obecną. Jeśli za często myślimy o przeszłości, męczymy samych siebie wyrzutami sumienia i rozżaleniem. Jeśli zbyt wiele oczekujemy od przyszłości, zaczynamy żyć w świecie iluzji. Jedyne, co jest naprawdę warte naszego trudu, to żyć pełnią życia tu i teraz...
— Guillaume Musso – Wrócę po ciebie
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viaretro-girl retro-girl
czekoladowysen
19:57

"Sierpień - pomyślałem - nie ma w sobie nic z agresywności czerwca i lipca. Jest miesiącem ukojenia, miesiącem zbiorów. 
Ma w sobie przeczucie jesieni, a więc i trochę melancholii."

Stanisław Kowalewski "Czary i oczarowania"

Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaGunToRun GunToRun
czekoladowysen
19:56
czekoladowysen
19:53
5502 337d 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viabanshe banshe
czekoladowysen
19:52
W tym wszystkim warto, natomiast, pamiętać o jednym. Żyjemy dwoma życiami. Tym, które widzą inni. I tym, w którym jesteśmy sami. Jedni ludzie boją się wysokości, inni boją się samotności, są też tacy, którzy boją się węży, czy pająków, lecz najbardziej boimy się siebie. W jednym i drugim życiu kłamiemy. Ale sobie bardziej. Żyjemy iluzjami, które mają nas przekonać, że jesteśmy lepsi niż w rzeczywistości.
— Pokolenie Ikea
Reposted fromifyouleave ifyouleave via2708 2708
czekoladowysen
19:51
czekoladowysen
19:49
Brał sobie do serca słowa bez znaczenia i stał się bardzo nieszczęśliwy.
— “Mały Książę” Antoine de Saint-Exupry
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viaWlodara Wlodara
czekoladowysen
19:48
3161 e10d
"Zawsze masz traktować człowieka jako cel sam w sobie, a nie tylko środek do celu."
Immanuel Kant
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viagdziejestola gdziejestola
czekoladowysen
19:47
0931 4450
Reposted fromscorpix scorpix viaszydera szydera
czekoladowysen
19:47
5523 361b 500
J.Żulczyk "ślepnąc od świateł" !!
Reposted fromcytatyzksiazek cytatyzksiazek viaszydera szydera
czekoladowysen
19:46
3956 7a50
Reposted fromdefinition-of-sex definition-of-sex
czekoladowysen
19:45
4134 fa8d 500
Reposted fromkrzysk krzysk
czekoladowysen
19:44
4092 7664
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaoutoflove outoflove
czekoladowysen
19:44

Zas­ta­nawiałam się, czy Ty cho­ciaż przez jedną, je­dyną  se­kundę zatęskniłeś za moją obec­nością, za moimi żar­ta­mi czy dziw­ny­mi po­mysłami. Czy przez tą jedną sekundę poczułeś tęsknotę za mną i po­wie­działeś  szep­tem: "cholera, bra­kuje mi jej".

Reposted fromcoconutmousse coconutmousse viashitsuri shitsuri
19:42
I like art, and by art I mean music, poetry, sex, paintings, the human body, literature… All of this is art to me.
— Hunter Reveur   (via yoursly)
Reposted fromAmericanlover Americanlover viashitsuri shitsuri
czekoladowysen
19:40
1694 3c63
Reposted fromkarahippie karahippie viaoutoflove outoflove
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl